Polsko-Duńskie Seminarium na temat Bioenergii 13-14 września 2016

Informujemy, że w dniach 13-14 września 2016 roku odbędzie się Polsko-Duńskie Seminarium na temat Bioenergii

Głównym celem seminarium jest rozwój współpracy w dziedzinie biomasy i biogazu między Polską a Danią oraz wymiana doświadczeń i zainicjowanie wspólnych projektów na poziomie firm, instytutów i ośrodków naukowo-badawczych.
Organizatorami seminarium po stronie polskiej będą Ambasada RP i WPHI w Kopenhadze oraz Ministerstwo Energii, a po stronie duńskiej MSZ, Dział Handlowy Ambasady Królestwa Danii w Warszawie oraz INBIOM (Innovation Network for Biomass).

W pierwszym dniu seminarium, który odbędzie się w Kopenhadze, uczestniczyć będą wysokiej rangi przedstawiciele administracji polskiej i duńskiej, a przedmiotem dyskusji będą ramy prawne oraz polityka prowadzona w tej dziedzinie w Polsce i w Danii. Natomiast drugiego dnia seminarium, w Agro Food Park w Aarhus, w dwóch równoległych panelach dyskutowane będą kwestie produkcji biogazu i energii pochodzącej z drewna/słomy. W ramach seminarium planowane są spotkania B2B, networking oraz study visit w fabryce biogazu oraz w jednym z miejsce gdzie wykorzystuje się rozwiązania kogeneracyjne na drzewo/słomę.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (firmy, izby, klastry, ośrodki naukowo-badawcze, uczelnie) do udziału w Polsko-Duńskim Seminarium na temat Bioenergii oraz zarezerwowania 13 i 14 września 2016 roku  w kalendarzach.  

Dodatkowe informacje:

Wstępny program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

Informacje praktyczne dotyczące kosztów pobytu:
-        koszty przelotu do/z Danii oraz noclegów ponoszą firmy,
-        transport na miejscu zapewnia Ambasada RP,
-        przedsiębiorcy mają zapewniony nieodpłatny udział w seminarium oraz uroczystej recepcji w pierwszym dniu seminarium, która odbędzie się w Ratuszu w Aarhus.
 
Uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesyłanie potwierdzeń na adres WPHI Ambasady RP w Kopenhadze cph@trade.gov.pl wraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i danymi kontaktowymi osób uczestniczących.