Rozwój biogazu w Polsce

Przemysł energetyczny Polski oparty jest na węglu, gazie i oleju. Tylko 10% całkowitej ilości wytwarzanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Najpopularniejsze źródła zielonej energii w Polsce to wiatr i woda- w kraju działa 775 elektrowni wodnych, 765 elektrowni wiatrowych i tylko 211 elektrowni wytwarzających energię z biomasy. Energia uzyskiwana z wiatru stanowi blisko 58% całkowitej energii pochodzącej z zielonych źródeł. W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 50 biogazowni rolniczych. Instalacje te różnią się od siebie pod względem wykorzystywanych substratów jak i ilości produkowanej energii. Mapa poniżej przedstawia lokalizacje isntalacji biogazowych w Polsce. 
Lokalizacja biogazowni Moc
1-  Nacław 0.625 MWe
2- Świelino 0.625 MWe
3- Grzmiąca 1.6 MWe
4- Koczała 2.126 MWe
5- Płaszczyca 0.625 MWe
6- Pawłówko 0.946 MW
7- Kujanki 0.3 MW
8- Uniechówek 1.063 MWe
9- Giżyno 1.06 MWe
10- Skrzatusz 0.53 MW
11- Mełno 1.6 MW
12- Boleszyn 1.2 MW
13- Liszkowo 2.126 MWe
14,15- Klępsk 1 MW/ 1MW
16- Niedoradz 0.252 MWe
17- Zbiersk-Cukrownia 1.6 MW
18- Konopnica 1.99 MW
19- Zaścianki 1.2 MWe
20- Koczergi 1.2 MWe
21- Uhnin 1.27 MW
22- Piaski 0.99 MW
23- Piekoszów 0.8 MW
24- Ostrzeszów 0.66 MW
25- Zalesie 2 MW
26- Gorzesław 2.126 MW
27- Bielany Wrocławskie 0.526 MW
28- Świdnica 0.9 MWe
29- Strzelin 2 MW
30- Łany Wielkie 525 kW
31- Studzionka 30 kW
32- Kostkowice 0.6 MW
33- Starorypin Prywatny 1,8 MW
34- Leguty, Gietrzwałd 1,2 MW
35- Orchówek 1,0 MW
36- Darżyno 2,4 MW
37- Opoczno 0,5 MW
38- Byszewo 0,9 MW
39- Przemysław 1,6 MW
40- Lębork 1,2 MW
41- Zygmuntowo 1,6 MW
42- Borzęciczki 1,2 MW
43- Tragamin 0,8 MW
44- Ryboły 1,0 MW
45- Kalsk 1,1 MW
46- Łagiewniki 0,8 MW
47- Działyń 1,0 MW
48- Upałty Małe 1,0 MW
49- Kisielice 1,0 MW
50- Bolesławiec 0,6 MW
51- Żerniki Wielkie 1,2 MW
52- Zajdy 1,0 MW
53- Jaromierz 1,0 MW
54- Buczek 1,8 MW
55- Psary 1,9 MW
56- Grochów Szlachecki 0,7 MW
57- Stare Miasto 1,0 MW
58- Murowana Goślina 0,5 MW
 
W porównaniu do innych państw Uni Europejskiej, produkcja biogazu w Polsce jest raczej na niskim poziomie. Ilość biogazu produkowanego w Polsce wynosi 251 mln m3/rok, podczas gdy wartość ta dla Niemiec równa jest 10618 mln m3/rok, a dla Francji wynosi 731 mln m3/rok. Jednakże, patrząc na ilość wytwarzanego biogazu na przestrzeni poprzednich lat, jego produkcja w Polsce gwałtownie wzrasta z roku na rok:
Rok Ilość wytworzonego biogazu  [mln m3]
2011 36,64
2012 73,14
2013 112,38
2014 251
 

Obecnie frakcja organiczna stanowi około 40- 50% całkowitej ilości składowanych odpadów. Według założeń dyrektywy unijnej (Dyrektywa 2008/98/EC o odpadach Parlementu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008), wartość ta powinna zostać zredukowana o 35% do roku 2020 w porównaniu do roku 1995, kiedy ilość składowanych odpadów organicznych wynosiła 95000 t/rok. Założenie to może zostać spełnione poprzez wykorzystanie odpadów organicznych do procesu fermentacji metanowej, dając tym samym cenny gaz jak i naturalny użyźniacz gleby.
*Praca ta jest częścią raportu D4.1 “ Inventory of experiences with the application of digestate” napisanego w ramach projektu Pomeranian Biogas Model
 
Katarzyna Pontus
InnoBaltica Sp. z o.o.