Trwają szkolenia ekologiczne dla dzieci

W miesiącach od września do grudnia 2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdańsku, 2-osobowy zespół merytoryczny projektu POM-BIOGAS zorganizował i przeprowadził szkolenia ekologiczne, dedykowane segregacji odpadów. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas: II, III, IV i V – łącznie 18 oddziałów.
Zajęcia promują projekt pn. ‘Pomeranian Biogas Model’ (POM-BIOGAS; www.pom-biogas.eu), współfinansowany z Funduszy Norweskich w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, którego Operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Projekt, koordynowany przez Spółkę InnoBaltica (www.innobaltica.eu), jest realizowany z udziałem Politechniki Gdańskiej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Partnera Norweskiego – firmy Aquateam COWI AS z Oslo.

Notatka