Wykorzystanie biogazu

Biogaz może być wykorzystany na wiele różnych sposobów. Ostateczny wybór metody wykorzystania biogazu decyduje o konstrukcji procesu beztlenowego rozkładu materii organicznej, jak i o wyposażeniu systemu do jego przetwarzania.
Biogaz może być stosowany w układach spalania, w celu bezpośredniego wytwarzania ciepła, stosowanego następnie do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody, suszenia, czy też produkcji pary. Gaz stosowany bezpośrednio w turbinach gazowych, czy ogniwach paliwowych, może służyć do wytwarzania energii elektrycznej. Alternatywną metodą zagospodarowania biogazu jest zastosowanie go w stacjonarnych lub mobilnych silnikach, do zwiększenia ich mocy, do produkcji energii elektrycznej lub do wprawiania pojazdu w ruch.
Ostatecznie, możliwa jest również sprzedaż biogazu do sieci gazu ziemnego. Wprowadzenie  brązowych certyfikatów w Polsce pozwala na sprzedaż biogazu do gazociągów, dlatego też nieustannie poszukiwane są nowe, efektywne metody oczyszczania i wzbogacania biogazu. Dotychczas proces ten realizowany był za pośrednictwem ditlenku węgla rozpuszczonego w wodzie lub przez przemywanie aminami. Inną metodą wzbogacania biogazu jest wykorzystanie modułu z membraną poliamidową, zwiększając zawartość metanu do 94,4% (Harasimowicz et al. 2007).
Wśród nowych metod oczyszczania i wzbogacania biogazu jest użycie sorbentu z haloizytu. Jego wysoka porowatość i specyficzny powierzchnia właściwa, zdolna do absorbcji metali ciężkich,
są kluczowymi czynnikami odpowiedzialnymi za wykorzystanie tego materiału do wzbogacania biogazu. Może on także zmniejszyć lub też całkowicie zlikwidować zawartość siarkowodoru, merkaptanów, amoniaku i metali ciężkich, a także zredukować uciążliwy zapach biogazu, dzięki czemu sorbent ten może być wykorzystany w sieci gazowej lub turbinach gazowych (Cebula i Sołtys, 2012). Ponadto, zaprojektowane na Politechnice Gdańskiej systemy: Spinning Fluid Reactor oraz inne technologie membranowe będą badane.
Różne metody zagospodarowania biogazu będą także testowane w ramach projektu ‘POM-BIOGAS’,z uwzględnieniem ich efektywności, wymaganych nakładów oraz skutków społeczno- ekonomicznych.