Konsorcjum

  Nazwa partnera Kraj Typ organizacji

InnoBaltica Sp. z o.o. (IB)     – Promotor projektu          (K. Dembowska)

Organizacja badawcza/       firma o charakterze non-profit
Politechnika Gdańska
Podstawowa organizacja badawcza w projekcie
(Profesor Jan Hupka)
Uczelnia
                Instytut                      Maszyn Przepływowych      im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
(Profesor Adam Cenian)
Uczelnia
Aquateam cowi Aquateam COWI AS Norwegia
(B. Paulsrud)
Firma konsultingowa/    prowadzi badania (R&D)