Kontakt

InnoBaltica Sp. z o.o.
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
www.innobaltica.pl

Zespół Projektowy:
Katarzyna Dembowska (Menadżer Projektu)

Katarzyna Pontus 
(Specjalista ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych/Młodszy Naukowiec)
 

Joanna Leliwa
(Specjalista ds. Projektów dotyczących Ochrony Środowiska)
jl@innobaltica.pl

Tel.: (+48) 720810939