Projekt

Projekt pn. ‘Pomeranian Biogas Model’ (akronim: ‘POM-BIOGAS’) jest współfinansowany z Grantów Norweskich w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Zadania projektu skupione są wokół badania możliwości wykorzystania organicznych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji energii odnawialnej (biogazu).

Pomysł ten nie jest nowy, jednak ze względu na bariery ekonomiczne, społeczne czy techniczne, pozyskiwanie energii z biogazu w Polsce nie jest szeroko stosowane. W porównaniu z wieloma Państwami, produkcja energii z biogazu jest na bardzo niskim poziomie. Oceniono, że idea jest warta rozpoznania i rozwinięcia, zwłaszcza w kontekście możliwości jej szerokiego zastosowania w obliczu zagrożeń środowiskowych, które obecnie napotyka ludzkość.

Jednocześnie, projekt POM-BIOGAS zajmuje się zagadnieniem redukcji objętości odpadów, poprzez ich wykorzystanie jako substraty produkcji biogazu. Jego pozytywne oddziaływanie na redukcję emisji metanu poprzez użycie tego gazu do produkcji energii nie może być zlekceważone. W tym kontekście, projekt poszukuje najlepszych możliwych rozwiązań efektywnego zarządzania odpadami organicznymi, w kierunku ponownego wykorzystania energii, z poszanowaniem perspektywy środowiskowej, społecznej i ekonomicznej.
Główne założenia projektu obejmują:
  • optymalizację składu substratów w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości biogazu,
  • optymalizację procesu produkcji biogazu w instalacji pilotażowej oraz
  • wybór najlepszego możliwego zagospodarowania powstałego biogazu oraz jego osadu pofermentacyjnego.
Powyższe cele zostały pogrupowane w ramach czterech Pakietów Zadaniowych (roboczych), z których każdy został przyporządkowany właściwemu mu Liderowi (partnerowi projektu); eksperci ci dysponując rozległą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, gwarantują wysoką jakość rezultatów.

Produkty końcowe oraz rezultaty projektu będą mogły posłużyć jako inspiracja do weryfikacji i modernizacji miejskich planów zagospodarowania odpadów komunalnych oraz popularyzacji  biogazowni wykorzystujących odpady organiczne, jako substraty do produkcji gazu. Projekt ma na calu zwiększenie użycia zielonej energii z biogazu w stosunku do tradycyjnych źródeł energii.

Okres realizacji: 1 lipca 2013 – 31 pażdziernika 2016 (36 miesięcy + 3)
Całkowity budżet: 987’024 EUR (3’948’097 PLN)

Projekt POM-BIOGAS jest realizowany przez Konsorcjum czterech Partnerów w składzie:  
KONTAKT:

Ekspert Naukowy Projektu:
Prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80- 233 Gdańsk

Tel.:  (+48) 666 055 616
E-mail: jhupka@pg.gda.pl

Menadżer Projektu:
Katarzyna Dembowska
InnoBaltica Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48) 603-208-338
E-mail: k.dembowska@innobaltica.eu