Zadania

Głównym celem pierwszego pakietu roboczego (WP1 – Substraty) jest optymalizacja wyboru substratów, w celu osiągnięcia największej ilości biogazu.
Składa się on z następujących zadań:
 • Sporządzenie mapy substratów dostępnych w regionie,
 • Opis metod zbierania, magazynowania oraz przetwarzania odpadów organicznych,
 • Charakterystyka odpadów organicznych.

Głównym celem drugiego pakietu roboczego (WP2 – Proces) jest optymalizacja procesu produkcji biogazu. Składa się on z następujących zadań:
 • Projekt i konstrukcja instalacji do prowadzenia beztlenowego rozkładu odpadów organicznych,
 • Testowanie różnych substancji ekstrakcyjnych do hydrolizy odpadów organicznych przed ich fermentacją,
 • Analiza produkcji biogazu z trzech mieszanek substratów miejskich i przemysłowych. Analizie podlegają: ilość wytworzonego biogazu, skład biogazu (zawartość CH4, CO2, NH3 oraz H2S), a także czas hydraulicznego przetrzymania.
 
Głównym celem trzeciego pakietu roboczego (WP3 – Wykorzystanie biogazu) jest analiza możliwego wykorzystania biogazu. Składa się on z następujących zadań:
 • Sporządzenie spisu obecnie stosowanych metod wykorzystania biogazu,
 • Analiza różnych metod wzbogacania biogazu otrzymanego z trzech mieszanek substratów,
 • Społeczno-ekonomiczna analiza różnych metod wykorzystania biogazu.
Głównym celem czwartego pakietu roboczego (WP4 – Wykorzystanie osadu pofermentacyjnego) jest ustalenie najlepszej metody wykorzystania osadu pofermentacyjnego. Składa się on z następujących zadań:
 • Opis obecnie stosowanych metod utylizacji osadu pofermentacyjnego,
 • Analiza osadu pofermentacyjnego pozostałego z produkcji biogazu z trzech testowanych mieszanin substratów,
 • Społeczno-ekonomiczna analiza różnych metod zagospodarowania osadu pofermentacyjnego.
WP 5. Rozpowszechnianie rezultatów projektu i zarządzanie projektem.